Termeni și condiții

Termeni și condiții

Anexa nr. 4
Aprobat prin Ordinul nr. 02 din 02.10.2020 al administratorului „Enitorix” SRL 
 
TERMENI ȘI CONDIȚII
(Acord de Utilizare)
 
Societatea Comercială „ENITORIX” SRL (denumită în continuare Contractor sau Companie sau Administrator) publică acest Contract (Acord și / sau Ofertă) privind prestarea serviciilor pe site-ul Web ale Contractorului. Site-ul www.cautpiese.md (denumit în continuare - „Portal”) oferă servicii care fac obiectul condițiilor descrise în acest document. Acordul de utilizare poate fi modificat fără notificare prealabilă. Versiunea curentă a acordului de utilizare cu toate modificările este disponibilă pe adresa https://cautpiese.md/ro/pagins/termeni-i-condiii-6. 
Momentul încheierii acestui Acord de Utilizare este considerat momentul oricărei interacțiuni între utilizator (vânzător), cumpărător (orice utilizator al rețelei globale Internet care dorește să achiziționeze bunuri /servicii pe Portal) şi Portal.
Interacționând cu site-ul web sau vizitându-l, utilizatorii și cumpărătorii confirmă acceptarea tuturor termenilor și condițiilor acestui acord de utilizare.
Pentru a înțelege și interpreta condiţiile prezentului Acord, părțile au convenit să definească înțelesul următorilor termeni:
internet - este un sistem informațional global accesibil publicului larg, logic conectat printr-un spațiu global de adrese și se bazează pe internet-protocol, definit de standardele internaționale;
site web sau web site (sensuri comune) - totalitate  de pagini (site-uri) disponibile în reţeaua Internet, care sunt combinate conform conținutului și navigației și căruia îi este atribuită o adresă IP unică, localizată în rețeaua Internet pe adresa: www.cautpiese.md, şi de asemenea derivatele acestuia şi subdomenii care găzduiesc informații despre Companie, Agentul de publicitate, cu privire la vânzătorul de produse, cataloage de piese auto, sistemul de selecție a pieselor auto etc.
agent de publicitate - persoană fizică sau juridică - rezidentă / nerezidentă, care a încheiat un contract cu Contractorul un Contrat cu privire la  plasarea publicității pe website;
produse - piese de schimb, accesorii, vopsele și echipamente pentru orice mijloc de transport, inclusiv serviciile conexe. publicitate - informații despre o persoană sau produs, distribuite sub orice formă și prin orice mijloace scopul cărora este de a forma sau menține sensibilizarea consumatorului de publicitate și interesul lor față de această persoană sau produs;
adresa IP a paginii web - un identificator digital și / sau simbolic al numelor de domenii din sistemul ierarhic al numelor de domenii definit de standardele internaționale în Internet;
administratorul site-ului web - o persoană care are toate accesele necesare și parolele pentru a asigura funcționarea normală a site-ului și are, de asemenea, dreptul de a oferi servicii de publicitate și de informare a vizitatorilor și agenților de publicitate pe site-ul web. Conform condițiilor prezentului Contract, Contractorul este administratorul site-ului;
cumpărător - un subiect care vizitează site-ul web în scopul de a comanda și de a cumpăra produse de la Utilizator ca de la vânzătorul de produse; utilizator - orice persoană fizică sau juridică în capacitate deplină de exerciţiu care a vizitat site-ul; promovarea produselor - un set de măsuri de publicitate pentru a asigura accesarea și o interacțiune mai mare și mărirea numărul de clicuri pe un anunț publicitar / produs de către vizitatorii site-ului.
vizitatorii ţintă - sunt potențialii consumatori ai unui produs care sunt interesați să achiziționeze produse sau servicii prezentate pe un website promovat sau un anunț.
anunț (informații) despre produs - informații despre un produs / serviciu prezentat de Client sau de către Contractor pentru a face publicitate acestui produs / serviciu pe site-ul www.cautpiese.md, precum și pe derivatele și subdomeniile sale. clic – accesarea de către utilizator, utilizând orice metodă de interacțiune sau pe orice tip de dispozitive portabile și electronice, anunțului Clientului pentru a afla despre produs / serviciu, pentru a cumpăra produse / servicii și în alte scopuri, inclusiv fără a exclude clicurile accidentale și interacțiunea. pagina de Utilizator - informațiile despre Utilizator postate pe site-ul Web care pot conține, de asemenea, informații despre acesta, în calitate de  vânzător al produselor, punctele de vânzare, detalii de contact etc. Structura și interfața (vizualizarea) Paginii Utilizatorului este determinată de Administrator. Structura și interfața Paginii Utilizatorului pot varia, însă Administratorul garantează Utilizatorului păstrarea datelor introduse anterior în Cardul vânzătorului. cont personal (birou personal)- o parte din informații de pe website, disponibilă pentru vizualizare și editare de către Utilizator, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei. Structura și interfața Contului personal este determinată de Administrator. Structura și interfața Contului personal pot fi modificate, dar Administratorul garantează Utilizatorului păstrarea datelor introduse anterior.
înregistrarea - acceptarea de către Utilizator a ofertei pentru a încheia prezentul Acord și procedura în care Utilizatorul, prin completarea formularelor relevante ale website-ului, furnizează informațiile necesare utilizării serviciilor de pe site. Înregistrarea este considerată completă doar în cazul când toate etapele au fost finalizate cu succes conform instrucțiunilor publicate pe website.
plăți  - plăți pentru achitarea serviciilor portalului care pot fi efectuate prin intermediul Băncilor comerciale  și/sau prestatorilor de servicii de plăți care prestează acest serviciu Companiei. Procedurile de efectuare a plăților sunt reglementate de Bancă sau de Prestatorul serviciului de plată.

DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Acord este un contract public și, în cazul acceptării (accept) condițiilor prezentate mai jos, orice persoană fizică sau juridică în capacitate deplină de exercițiu (denumită în continuare „Utilizator”) se angajează să respecte prevederile prezentului Acord.
Dacă Utilizatorul nu este de acord cu aceste condiţii în totalitate sau parțial, Contractantul îi solicită să abțină de la orice interacțiune și să părăsească acest site.
Începând să utilizeze orice serviciu al web site-ului sau dacă a trecut procedura de înregistrare, se consideră că Utilizatorul a acceptat în totalitate prevederile Acordului, fără nicio rezervă sau excepție. În caz că Utilizatorului nu este de acord cu unele dintre prevederile prezentului Acord, Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze serviciile website-ului.
Prin prezentul, Compania oferă utilizatorilor reţelei Internet să utilizeze serviciile sale în condițiile stabilite în prezentul Acord.
Compania oferă Utilizatorului servicii pentru utilizarea website-ului pentru a posta informații despre produse (servicii) în scopul, inclusiv, dar fără a se limita la, cumpărarea sau vânzarea ulterioară a diferitelor produse și servicii de către alți Utilizatori.
Toate tranzacțiile sunt încheiate direct între Utilizatori. Astfel, Compania nu participă la tranzacțiile Utilizatorilor, ci oferă doar un portal pentru plasarea anunțurilor.
 1. Administratorul oferă Utilizatorului un cont personal pentru introducerea și editarea informațiilor sale de contact și posibilitatea de a descărca în mod independent liste de prețuri pentru Produsele pe care le vinde, care sunt disponibile Utilizatorului pentru vizualizare pe website. Conectarea la contul personal se face prin introducerea numelui de utilizator și parolă pe care le creează (generează) Utilizatorul. Administratorul asigură plasarea pe website a informațiilor relevante despre Utilizator sub forma unei Pagini a Utilizatorului. Utilizatorul creează independent Pagina de Utilizator, prin interfața website-ului, prin introducerea datelor necesare. Pentru crearea şi formarea unei Pagini a Utilizatorului, Utilizatorul este obligat să se înregistreze pe website.
 2. Înregistrarea și crearea unui cont pe Portal este gratuit. 
 3. Utilizarea posibilităților și serviciilor website-ului, atât de către Utilizatorii înregistrați, cât și cei neînregistrați, înseamnă acceptarea obligațiilor de a respecta regulile și instrucțiunile de utilizare a serviciilor.
 4. Website-ul este folosit de Administrator la discreția sa. În scopul optimizării și îmbunătățirii activității website-ului, precum și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite, Administratorul are dreptul la propria discreție fără informarea suplimentară a utilizatorilor  să adauge, să modifice, să elimine posibilitățile funcționale ale website-ului, a interfeței website-ului, a activității website-ului, a tematici site-ului web, precum și să introducă modificări în structura site-ului web în orice alt mod, codul de program al site-ului web.

CONDIȚIILE CONTRACTUALE

 1. Administratorul are dreptul să ofere pe site orice servicii cu plată pentru un număr nelimitat de Utilizatori ai site-ului. Lista serviciilor cu plată oferite de Administrator este indicată în secțiunea Planurile tarifare curente. Suma plătită de către Utilizator pentru serviciile Administratorului, inclusiv ca avans, nu este rambursabilă și poate fi utilizată doar pentru a plăti serviciile Administratorului.
 2. La înregistrare, utilizatorul este obligat să furnizeze informații adevărate, exacte și complete despre el însuși cu privire la aspectele propuse în formularul de înregistrare și în formularele din secțiunea „Contul personal” al Portalului și să actualizeze aceste informații.
 3. În cazul furnizării informațiilor false, Administratorul are dreptul de a suspenda sau anula înregistrarea utilizatorului și să înceteze furnizarea de servicii.
 4. Utilizatorul se angajează să nu folosească în mod independent sau cu implicarea terților posibilitățile Portalului în scopurile care pot fi calificate ca o încălcare a drepturilor terților asupra proprietății intelectuale, concurenței neloiale, alte încălcări ale legislației țării Utilizatorului sau țării persoanelor care au suferit daune sau pagube.
 5. Utilizatorul nu are dreptul să efectueze acțiuni care afectează funcționarea normală a Portalului și sunt utilizate incorect.
 6. Administratorul nu efectuează verificarea obligatorie a informațiilor postate de utilizatori pe portal.  12. Administratorul Portalului nu va fi responsabil pentru erori, inexactități, omisiuni care au fost făcute în timpul înregistrării sau transmiterii informațiilor, precum și orice pierderi materiale sau morale apărute în legătură cu aceasta.
 1. Administratorul Portalului nu este responsabil pentru utilizarea (atât legală, cât și ilegală) de către terți a informațiilor publicate pe Portal, inclusiv reproducerea și distribuirea acestora, efectuate atât în cadrul Portalului, cât și în alte moduri posibile.
 2. Toate informațiile plasate de utilizatori pe Portal sunt considerate proprietatea utilizatorilor care le-au postat până când nu există niciun motiv să fie considerat altfel. Utilizatorii portalului nu primesc niciun drept de a utiliza informațiile plasate de alți utilizatori și poartă răspundere deplină față de proprietarul informațiilor pentru utilizarea ilegală a acestora.
 3. Toți utilizatorii (vânzătorii) Portalului sunt obligați să-și îndeplinească cu onestitate obligațiile față de cumpărători, în special, utilizatorii Portalului se angajează:
  • în timp util, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare, să proceseze comenzile și solicitările corespunzătoare ale cumpărătorilor cu privire la produsele / serviciile utilizatorului, informațiile despre care sunt afișate pe Portal;
  • să informeze cumpărătorii în timp util despre imposibilitatea furnizării produsului / serviciului respectiv;
  • să examineze şi să prezinte în timp util un răspuns motivat la plângerile clienților, reclamațiile și propunerile legate de activitatea utilizatorului pe Portal;
  • să respecte cerințele legislației care reglementează relația juridică dintre vânzători și cumpărători.
  • să ofere cumpărătorului un document care confirmă cumpărarea de bunuri / servicii. Un astfel de document poate fi un document electronic, o chitanță, factură de vânzare sau bon de casă, un bilet, un talon sau alt document. Documentul trebuie să conțină în mod obligatoriu informații privind procedura de schimb (returnare) a mărfurilor, numele vânzătorului, procedura de examinarea a pretențiilor, condițiile de garanție.
 4. În cazul încălcării de către Utilizatorul Portalului a regulilor corecte de lucru cu clienții menționate mai sus, Administratorul de Portal își rezervă dreptul de a limita prioritatea de a afișa informații despre bunurile / serviciile utilizatorului pe Portal, pentru a restricționa accesul la informațiile despre bunurile / serviciile utilizatorului din Portal până când utilizatorul corectează încălcările sau anulează înregistrarea utilizatorului și să înceteze furnizarea de servicii, deoarece prin acțiunile lor utilizatorul lezează reputația de afaceri a Portalului. Dacă un cont a fost blocat pentru încălcarea regulilor sau de sistemul de blocare automată a conturilor suspecte şi dacă utilizatorul după efectuarea corectărilor nu a fost deblocat, pentru a debloca un astfel de cont, utilizatorul poate contacta serviciul Suport clienţi.  17. Serviciile de pe Portal sunt furnizate "cum sunt". Administratorul Portalului nu garantează siguranța profilului de utilizator și a informațiilor publicate de utilizator pe portal. Administratorul Portalului nu verifică informațiile postate și nu este responsabil pentru legalitatea informațiilor publicate. Utilizatorii și clienții înțeleg și sunt total de acord că:
  • Administratorul Portalului nu garantează absența erorilor și a defecțiunilor, inclusiv în ceea ce privește funcționarea software-ului. Administratorul Portalului va depune toate eforturile pentru a elimina orice defecțiuni și erori, dacă acestea apar, le va remedia cât mai curând posibil;
  • Administratorul Portalului nu garantează că serviciile vor îndeplini cerințele utilizatorului și vor fi furnizate în mod continuu și cu exactitate;
  • Administratorul Portalului nu garantează că calitatea bunurilor și a serviciilor achiziționate prin Portal va satisface așteptările și / sau cerințele cumpărătorului;
  • Administratorul Portalului nu garantează că bunurile, serviciile sau informațiile comandate prin Portal vor fi furnizate de utilizatorul portalului în conformitate cu așteptările cumpărătorului;
  • Descărcarea oricăror informații sau materiale din Portal este pe propriul dumneavoastră risc și pericol. Utilizatorii rețelei internaționale de internet sunt pe deplin responsabili pentru pierderea de informații sau răul cauzat computerului lor ca urmare a descărcării de informații de pe Portal; 18. Administratorul Portalului își rezervă dreptul de a elimina sau de a bloca accesul la informațiile trimise de utilizatori fără notificare în cazul:
  • obținerii deciziilor obligatorii ale autorităților de stat competente;
  • cerințele proprietarului dreptului de autor asupra drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, pentru a opri încălcarea drepturilor sale de către utilizator pe Portal;
  • alte încălcări ale drepturilor sau intereselor legitime ale altor utilizatori ai Portalului, ale persoanelor juridice și ale persoanelor fizice cu privire la tratamentul motivat al acestora;
  • identificarea informațiilor care sunt interzise a fi plasate pe Portal în conformitate cu prezentul acord sau legislație.
 1. Utilizatorului îi este interzis să interfereze cu funcționarea site-ului web și cu suportul software și de informații.
 2. Pentru a crește gradul de încredere al Utilizatorului, Administratorul verifică (evaluează) datele sale în modul stabilit de Administrator, care se află în secțiunea corespunzătoare a contului personal.  Administratorul are dreptul în mod unilateral, fără a prezenta vreun motiv, fără o notificare prealabilă a utilizatorului să elimine de pe site informațiile care nu corespund subiectului și direcția principală a siteului, precum și are dreptul de a elimina posturi și / sau comentariile postate de utilizatorii care nu sunt întemeiate și / sau nu îndeplinesc prevederile clauzelor din prezentul acord.
 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin acceptarea acestui contract, utilizatorul confirmă faptul că își înțelege drepturile, precum și scopul colectării, stocării și procesării datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu Politica de Securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de „Enitorix” SRL (în continuare Politica de confidențialitate) a Administratorului pentru a putea oferi Serviciile de pe Portal. 
Utilizatorul acceptînd prezentul Acord va accepta Politica de confidențialitate care constituie un element care integrează acest Acord, în caz contrar nu sunteți în drept de a interacționa, inclusiv de a solicita serviciile oferite pe Portal. 
Cu toate acestea, Utilizatorul poate, în orice moment să schimbe (actualizeze, suplimenteze) informații personale prezentate sau orice parte din ele, precum și parametrii de confidențialitate, profitând de funcțiile de editare și setările de acces la astfel de informații în contul (biroul) personal, precum și el poate cere administratorului să elimine datele sale din baza de date a site-ului web.
 1. Compania utilizează module de tip cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție a limbilor și a vă oferi reclame relevante. Utilizatorul acceptînd prezentul Acord va accepta și Politica Cookies. "Cookies" sunt fișiere text mici transferate de un server web pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră. Cookies pot fi utilizate pentru a colecta data și ora vizitei utilizatorului, istoricul navigării, preferințe și numele dumneavoastră de utilizator. Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau accesează cookies. Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să rețineți că anumite părți ale
Serviciilor noastre pot deveni inaccesibile sau pot să nu funcționeze corect. Pentru mai multe informații despre modulele cookies pe care le folosim, vă rugăm să consultați Politica Cookies.
 

REVOCAREA, MODIFICAREA, REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

23. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul în care Utilizatorul începe să utilizeze orice serviciu al site-ului sau din momentul înregistrării Utilizatorului și este valabil pe o perioadă nedeterminată. 24. Utilizatorul consumator în termen de 14 zile calendaristice după încheierea Contractului poate revoca Contractul fără a invoca careva motive. Pentru a-și exercita dreptul menționat, Utilizatorul va transmite Companiei o notificare unilaterală de revocare a Contratului, în formă scrisă, menționând prenumele și numele Utilizatorului și numărul contului (biroul personal înregistrat) sau va putea elimina/șterge însuși contul său (biroul înregistrat), care va produce efectul revocării contractului.  Atunci cînd Utilizatorul consumator își exercită dreptul de revocare, serviciile furnizate de Companie vor fi plătite de către Utilizator pînă în ziua depunerii cererii sau eliminării/ștergerii contului. Dacă Utilizatorul exercitînduși dreptul de revocare are mijloace neutilizate în cont (biruoul personal) acestea vor putea fi restituite pentru care se va reține costul comisionului/tarifului practicat de prestatorul de plăți.
 1. Utilizatorul are dreptul să elimine/șteargă înregistrarea pe Site în mod unilateral, fără o notificare prealabilă către Companie și fără a explica motivele, în acest caz prezentul contract se va considera rezolvit. 
Dacă nu există activitate în contul Utilizatorului timp de 6 de luni și nu sunt mijloace financiare înregistrate în cont, Compania are dreptul să șteargă contul Utilizatorulu inclusiv toate datele stocate în cont, ceea ce înseamnă că nu va mai putea fi  accesat și utilizat de Utilizator, în acest caz prezentul contract se va considera rezolvit.
 1. În cazul în care Compania a efectuat modificări ale contractului cu care Utilizatorul nu este de acord, acesta este obligat să nu mai utilizeze serviciile site-ului. Faptul că utilizarea site-ului nu a încetat este o confirmare a acordului utilizatorului cu redactarea și acceptarea corespunzătoare a contractului.
Administratorul va comunica despre orice modificare prin modalitățile de comunicare prevăzute în contul utilizatorului prin notificarea lik-ului corespunzător.
 1. Rezoluțiunea prezentului contract de către Companie poate avea loc și în următoarele cazuri:
  • încălcarea dispozițiilor prezentului contract, provocând vreun prejudiciu Companie, inclusiv reputației acesteia sau a utilizatorilor;
  • efectuarea altor acțiuni contrare obiectivelor, regulilor și reglementărilor Companiei; Relațiile juridice pot fi reluate numai după ce administrația Companiei ia decizia corespunzătoare.
 2. Contractul poate fi modificat de către Companie fără o notificare specială, noua versiune a Contractului intră în vigoare de la data publicării sale pe Internet.

ALTE PREVEDERI 

 1. Mesajele de sistem ale Site-urilor referitoare la anunțurile Utilizatorului sunt livrate pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator la plasarea reclamei pe Site-uri. În cazul în care Utilizatorul nu dorește să primească astfel de mesaje, Utilizatorul are dreptul să elimine anunțurile corespunzătoare de la Site-uri.
 2. Prin acceptarea acestui contract Utilizatorul acordă dreptul Companiei de ai furniza mesaje comerciale de marketing și publicitate, promoții, competiții, noutăți, oferte comerciale și alte menționate în Termeni și Condiții (acord de utilizare). Mesajele informative destinate unui cerc larg de utilizatori sunt publicate pe Site-uri și / sau trimise la adresele de e-mail ale utilizatorilor care au consimțit să primească astfel de mesaje în procesul publicării anunțurilor / înregistrării pe site-ul respectiv. Utilizatorii au dreptul să refuze să primească mesaje comerciale de marketing și publicitate la adresa lor de e-mail în orice moment prin intermediul funcției "Dezabonare de la mesaje comerciale de marketing și publicitate" din contul de utilizator.
 3. Compania va comunica cu Utilizatorul prin e-mail, prin SMS, prin apel telefonic sau printr-o notificare din aplicație în legătură cu serviciile noastre oferite de Site-ul nostru pentru confirmarea înregistrarii biroului personal, pentru a vă informa în cazul în care înregistrarea anunțurilor este efectivă sau a expirat și pentru alte mesaje comerciale.
Corespondența, afacerile sau participarea în promoții ale companiilor de publicitate găsite pe site sau prin intermediul site-ului, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea Utilizatorului şi a acestor companii. Compania nu este răspunzătoare şi nu va fi trasă la răspundere pentru nicio pierdere și niciun prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezența unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului www.cautpiese.md. 
 1. Adăugând numărul de telefon și/sau e-mail pe site, vă exprimaţi acordul ca acestea să fie vizibile altor utilizatori, precum și pentru procedura de confirmare. Acestea vor fi afişate în profilul Utilizatorului pe site-ul www.cautpiese.md şi o să le puteți adăuga în anunțuri.
 2. În cazul apariției unui litigiu sau unor neînțelegeri între părți în temeiul prezentului contract sau în legătură cu acesta, părțile se angajează să le rezolve prin negocieri. Problemele care nu sunt reglementate de prezentul contract vor fi soluționate în conformitate cu legislația actuală a țării Administratorului Portalului. Toate litigiile posibile care decurg din relațiile reglementate de prezentul contract vor fi soluționate în modul prevăzut de legislația țării Administratorului portalului.
Recunoașterea de către instanța de judecată a oricărei dispoziții a contractului ca nevalabilă sau neexecutabilă nu implică invaliditatea sau inaplicabilitatea altor dispoziții ale prezentului contract.
 1. Pentru a achita serviciile Administratorului Portalului, pot fi utilizate serviciile de plată oferite de Bancă și/sau de Prestatorul de plată. Procedura și condițiile de efectuare a plăților, sunt stabilite de Bancă sau de Prestatorul serviciului de plată, care efectuează astfel de plăți și sunt afișate în contul personal al Utilizatorului Portalului.
 2. Administratorul Portalului își rezervă dreptul de a alege individual Băncile și/sau Prestatorii de servicii de plăți care deservesc toate tipurile de plăți de pe Portal.
 3. Prin acceptarea acestui contract, Utilizatorul acceptă inclusiv termenii de plată de pe Portal.
 4. Date de identificare și detalii de contact despre Companie:
 
SC „Enitorix” SRL 
IDNO: 1018600011262 
mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 11/1, ap. (of.) 9  Administrator Buza Ivan. 
 
Program de lucru: 
Luni-vineri de la 09:00 până la 18:00; 
Pauza de masă: 12:00 -13:00 / 13:00 -14:00;  Zile de odihnă: sâmbăta și duminică.
 
Suport clienți 24/7: +373 78944000
E-mail: info@cautpiese.md

Termeni și condiții

Автозапчасти

запчасти

авто

Кишинев

Молдова

Автосервис

магазин

онлайн

разборка

обмен

заказ

цена

доставка

Поиск

,Автозапчасти, запчасти, авто, Кишинев, Молдова, Автосервис, магазин, онлайн, разборка, обмен, заказ, цена, доставка, Поиск

Cautpiese

md - это уникальная система для поиска деталей по коду и модели автомобиля

Портал, связывающий все автосервисы, автомойки, магазины запчастей, разборки и вулканизации

Это позволяет увидеть наличие и цену основных поставщиков в Молдове, часы работы и адреса автосервисов, автомоек, магазинов запчастей, разборки и вулканизации

Cautpiese.md - это уникальная система для поиска деталей по коду и модели автомобиля. Портал, связывающий все автосервисы, автомойки, магазины запчастей, разборки и вулканизации. Это позволяет увидеть наличие и цену основных поставщиков в Молдове, часы работы и адреса автосервисов, автомоек, магазинов запчастей, разборки и вулканизации.

loading ...